SKU: https://quocduy.com.vn/may-chep-hinh-2-truc-cha-nham/ Category: