SKU: https://quocduy.com.vn/bang-tai-chuyen-phoi-1m2/ Category: